Monday - Thursday

 • Period 1: 8.30 - 9.20
 • Period 2: 9.20 -10.10
 • BREAK: 10.10-10.25
 • Period 3: 10.25 - 11.15
 • Period 4: 11.15 - 12.05
 • Period 5: 12.05 - 1.05

Lunchtime 1.05-1.35

 • Period 6: 1.35 - 2.25
 • Period 7: 2.25 - 3. 15

Friday

 • Period 1: 8.30 - 9.20
 • Period 2: 9.20 -10.10
 • BREAK: 10.10-10.25
 • Period 3: 10.25-11.25
 • Period 4: 11.25 - 12.15